Reklamy
Nawigacja
Odzyskaj podatek
Strona Główna
Ostatnio dodane
Artykuły
Forum
Szukaj
Dodaj ogłoszenie NOWE !!!
REGULAMIN

Kalkulator podatków, płac i składek
Kalkulator podatków i ZUS od zleceń
Kalkulator ustawowych odsetek
Kalkulator wymiaru urlopu macierzyńskiego
Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wzory pism procesowych
Oferty handlowe
Reklamacje, zamówienia, informacje
Kontrakty eksportowe i importowe
Dokumenty w pracy
Wzory pełnomocnictwa
Dokumenty w budownictwie
Formularze sądowe
Informacje w urzędach skarbowych
Pozwy sądowe
Prośby do urzędów skarbowych
Skargi w sądzie
Sprzeciwy w sądzie
Umowa sprzedaży samochodu
Umowy magazynowe i składu
Umowy spółek
Umowy zlecenia
Umowy związane z budową
Umowy związane z dzierżawą
Umowy związane z informatyką i komputerami
Umowy związane z licencjonowaniem
Umowy związane z pracą
Wnioski do urzędów skarbowych
Wzory księgowe i finansowe
Wzory umów pełnomocnictwa
Wzory umów w obrocie finansowym
Wzory umów w urzędach
Wzory umów w usługach
Wzory umowy najmu
Wzory umowy sprzedaży
Wzory umowy użyczenia
Wzory weksli
Zażalenia w sądzie


Biegły rewident
Pisanie prac naukowych
Doradztwo podatkowe
Kancelaria prawna Poznań
Prowadzenie spraw kadrowych
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Ostatnie Artykuły
Brak zawartości dla tego panelu
Najnowsze Albumy
Witamy
Wzory dokumentów - wzory pism - wzory umowy - druki znajdziesz tu niezbędne wzory dokumentów, które możesz ściągnąć i uzupełnić własnymi danymi. Łatwo napiszesz pisma urzędowe, sądowe, umowy cywilno-prawne, odwołania, CV, podania i szereg innych pism.
Reklamy...
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Kategorie wzorów dokumentów
Reklamacje, zamówienia, informacje

Kategoria wzorów dokumentów: Reklamacje, zamówienia, informacje
Liczba pozycji:

50

Żądanie potwierdzenia dostawy
Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru
Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty
Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności
Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji
Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy
Zwrot towaru z różnych powodów
Zwrot towaru przekazanego na próbę
Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu
Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu
Wykonanie usługi montażu części zamiennej
Wstrzymanie dostawy
Uznanie uzasadnionej reklamacji
Uznanie reklamacji i zamiana towaru
Skarga z powodu złej jakości wyrobów
Reklamacja otrzymanego towaru
Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru
Reklamacja i zwrot towaru
Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów
Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą
Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru
Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy
Prośba o przedłużenie terminu dostawy
Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych
Propozycja zamiany towaru
Potwierdzenie zamówienia
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Pismo dotyczące wybrakowanego towaru
Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru
Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru
Odmowa naprawy gwarancyjnej
Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru
Naprawa gwarancyjna
Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu
Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku
Informacja o wysyłce towaru
Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu
Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy
Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy
Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu
Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru
Informacja o otrzymaniu części zamiennych
Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru
Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki
Informacja o chwilowym braku towaru
Informacja o braku zamówionego towaru
Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy
Wzory pism procesowych

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory pism procesowych
Liczba pozycji:

48

Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego Wydział Karny
Zgodny wniosek o separację
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Cywilny
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Sąd Pracy
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego
Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego Sąd Pracy
Zażalenie
Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem
Wniosek o zatarcie skazania
Wniosek o warunkowe zwolnienie
Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
Wniosek o rozłożenie na raty grzywny lub kosztów
Wniosek o odroczenie wykonania kary - Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane
Pozew o separację
Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego
Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego
Pozew o rozwód
Pozew o alimenty
Odwołanie od decyzji ZUS
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego Sąd Pracy
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego Wydział Karny
Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego Sąd Pracy
Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego Wydział Karny
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości
Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Pełnomocnictwo procesowe
Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu
Wniosek powoda o przedłużenie terminu
Pozew o zachowek
Pozew o ochronę naruszonego posiadania
Pozew o ochronę naruszonego posiadania
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Pozew o zapłatę
Pozew o wydanie ruchomości
Pozew o wydanie nieruchomości
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wniosek o dział spadku
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Skarga na czynności komornika
Pozew w postępowaniu nakazowym
Apelacja
Oferty handlowe

Kategoria wzorów dokumentów: Oferty handlowe
Liczba pozycji:

41

Zamówienie specyfikacji istotnych warunków
Zabezpieczenie danych przed kradzieżą
Usługi przewoźnika lotniczego
Usługi przewozowe - przeprowadzki
Usługi przewozowe
Usługi notarialne - sporządzenie testamentu
Usługi drukarskie
Usługi bankowe
Ubezpieczenie
Tapetowanie mieszkań
Sprzęt audio-wideo
Sprzedaż z dostawą do domu, poczta ekspresowa
Sprzedaż rowerów z dostawą do domu
Sprzedaż katalogowa
Sprzedaż i wypożyczalnia sukien ślubnych
Sprzątanie mieszkań, biur
Rozeznanie rynku przez agenta
Reklama
Prowadzenie księgowości dla firm
Programy i pomoce szkolne
Pośrednictwo w handlu nieruchomościami
Oryginalne dywany
Oferta sprzętu gospodarstwa domowego
Oferta programowa uzdrowiska
Oferta na usługi kosmetyczno-fryzjerskie
Oferta na usługi doradztwa podatkowego
Obrót nieruchomościami
Najem pomieszczeń biurowych
Leasing różnorodnych urządzeń
Leasing różnego rodzaju urządzeń
Kursy wieczorowe w szkole muzycznej
Książki i prospekty
Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
Kiermasz wyposażenia i sprzętu wodnego
Kartki świąteczne
Instalacje zabezpieczające
Działalność informacyjna - dziennikarstwo
Doradztwo podatkowe
Doradztwo ekonomiczne
Czyszczenie i przechowywanie skór
Aranżacja i wyposażenie wnętrz
Kontrakty eksportowe i importowe

Kategoria wzorów dokumentów: Kontrakty eksportowe i importowe
Liczba pozycji:

2

Kontrakt importowy
Kontrakt eksportowy
Wzory pełnomocnictwa

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory pełnomocnictwa
Liczba pozycji:

8

Złożenie prokury przez prokurenta
Prokura łączona
Prokura
Pełnomocnictwo procesowe ogólne
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism
Pełnomocnictwo łączone
Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu
Odwołanie pełnomocnictwa
Dokumenty w budownictwie

Kategoria wzorów dokumentów: Dokumenty w budownictwie
Liczba pozycji:

11

Zgłoszenie robót budowlanych
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o przekazanie
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości
Wzory księgowe i finansowe

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory księgowe i finansowe
Liczba pozycji:

28

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji
Żądanie płatności gotówkowej
Zwrot czeku z powodu niewłaściwego wypełnienia
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości
Zapytanie o zakup na kredyt
Zapytanie o ceny wyrobów
Wyjaśnienie powodu opóźnienia płatności
Wezwanie do zapłaty czynszu
Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania
Uwaga banku o nie korzystaniu z rachunku bankowego
Upomnienie z powodu zaległości płatności
Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności
Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności
Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury
Stosowanie stałych cen
Prośba o przedłużenie terminu płatności
Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę
Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
Otwarcie nowego rachunku
Oświadczenie o gwarancji płatności
Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu
Odpowiedź na zapytanie o zdolności kredytowej firmy
Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy
Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży
Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia
Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur
Gwarancja uregulowania zaległych płatności
Diety, zwrot za przejazdy
Wzory umów pełnomocnictwa

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory umów pełnomocnictwa
Liczba pozycji:

6

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu wspólników
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa
Pełnomocnictwo administracyjne
Odwołanie prokury
Umowy związane z pracą

Kategoria wzorów dokumentów: Umowy związane z pracą
Liczba pozycji:

10

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
Umowa o współpracy
Umowa o współodpowiedzialności materialnej
Umowa o pracę członka zarządu spółki
Umowa o pracę
Umowa menedżerska
Umowa konsorcjum
Aneks do umowy o pracę
Umowy magazynowe i składu

Kategoria wzorów dokumentów: Umowy magazynowe i składu
Liczba pozycji:

3

Umowa spedycji
Umowa składu
Umowa przechowania
Wzory umowy najmu

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory umowy najmu
Liczba pozycji:

5

Umowa najmu
Umowa najmu samochodu
Umowa najmu mieszkania
Umowa najmu lokalu użytkowego
Umowa najmu części powierzchni użytkowej
Umowy spółek

Kategoria wzorów dokumentów: Umowy spółek
Liczba pozycji:

4

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa spółki komandytowej
Umowa spółki jawnej
Umowa spółki cywilnej
Wzory umowy sprzedaży

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory umowy sprzedaży
Liczba pozycji:

18

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
Umowa sprzedaży samochodu
Umowa sprzedaży ratalnej
Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności
Umowa sprzedaży na próbę
Umowa sprzedaży
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości
Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania
Umowa kupna - sprzedaży
Umowa kredytu faktoringowego
Umowa komisu
Pożyczka lombardowa
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Deklaracja gwarancyjna
Wzory umowy użyczenia

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory umowy użyczenia
Liczba pozycji:

3

Umowa użytkowania
Umowa użyczenia samochodu
Umowa użyczenia
Umowy zlecenia

Kategoria wzorów dokumentów: Umowy zlecenia
Liczba pozycji:

2

Umowa zlecenia udziału w posiedzeniu
Umowa zlecenia
Umowy związane z budową

Kategoria wzorów dokumentów: Umowy związane z budową
Liczba pozycji:

3

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego
Umowa o roboty budowlane
Umowy związane z dzierżawą

Kategoria wzorów dokumentów: Umowy związane z dzierżawą
Liczba pozycji:

3

Umowa dzierżawy urządzenia
Umowa dzierżawy nieruchomości
Umowa dzierżawy
Umowy związane z informatyką i komputerami

Kategoria wzorów dokumentów: Umowy związane z informatyką i komputerami
Liczba pozycji:

5

Umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych do programu komputerowego
Umowa o wykonanie strony WWW
Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania
Umowa o stworzenie sklepu internetowego
Umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego
Umowy związane z licencjonowaniem

Kategoria wzorów dokumentów: Umowy związane z licencjonowaniem
Liczba pozycji:

3

Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego
Umowa licencyjna 2
Umowa licencyjna
Wzory umów w obrocie finansowym

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory umów w obrocie finansowym
Liczba pozycji:

20

Umowa ustanowienia zastawu
Umowa przewłaszczenia
Umowa pożyczki
Umowa poręczenia 2
Umowa poręczenia
Umowa o zwolnienie z długu
Umowa o współpracy
Umowa o przystąpienie do długu
Umowa o przejęcie długu 2
Umowa o przejęcie długu
Umowa leasingu
Umowa franchisingu
Umowa forfaitingu
Umowa dostawy
Umowa do gwarancji
Umowa dealerska
Ugoda pozasądowa
Ugoda
Deklaracja wekslowa
Cesja
Wzory umów w usługach

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory umów w usługach
Liczba pozycji:

7

Umowa serwisowa
Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży
Umowa o świadczenie usług
Umowa o dzieło
Umowa akwizycji
Umowa agencyjno-akwizycyjna
Umowa agencyjna
Formularze sądowe

Kategoria wzorów dokumentów: Formularze sądowe
Liczba pozycji:

7

ZaN zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
WD pismo zawierające wnioski dowodowe
UZ zalacznik uzupe do pozwu z wni o zabezp pow
SpWU sprzeciw od wyr zaocz w post upr
SpN sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
PU pozew w postępowaniu uproszczonym
PM pozew w postępowaniu cywilnym
Pozwy sądowe

Kategoria wzorów dokumentów: Pozwy sądowe
Liczba pozycji:

29

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę
Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy
Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy
Pozew o zachowek
Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie
Pozew o wydanie nakazu zapłaty
Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji
Pozew o ustanowienie zakazu przychodu i przejazdu
Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowy o pracę
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
Pozew o ustalenie macierzyństwa
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu
Pozew o unieważnienie małżeństwa
Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Pozew o uchylenie kary porządkowej
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
Pozew o rozwód
Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozew o rozwiązanie spółki jawnej
Pozew o rozwiązanie przysposobienia
Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania
Pozew o przywrócenie do pracy
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności
Pozew o ochronę naruszonego posiadania
Pozew o nawiązanie stosunku pracy, umowy o pracę
Skargi w sądzie

Kategoria wzorów dokumentów: Skargi w sądzie
Liczba pozycji:

6

Skarga powoda o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem
Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
Skarga na czynności komornika
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Skarga dłużnika na opis i oszacowanie
Skarga dłużnika na czynność komornika
Sprzeciwy w sądzie

Kategoria wzorów dokumentów: Sprzeciwy w sądzie
Liczba pozycji:

3

Sprzeciw wierzyciela do projektu listy uznanych wierzycieli
Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty
Sprzeciw do wyroku zaocznego
Zażalenia w sądzie

Kategoria wzorów dokumentów: Zażalenia w sądzie
Liczba pozycji:

3

Zażalenie powoda na postanowienie sądu
Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia
Zażalenie powoda co do kosztów procesu
Informacje w urzędach skarbowych

Kategoria wzorów dokumentów: Informacje w urzędach skarbowych
Liczba pozycji:

8

Informacja o zmianie składu osobowego spółki
Informacja o zawiązaniu spółki
Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym
Informacja o sporządzeniu remanentu
Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej
Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT
Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT
Informacja o likwidacji działalności gospodarczej
Prośby do urzędów skarbowych

Kategoria wzorów dokumentów: Prośby do urzędów skarbowych
Liczba pozycji:

11

Prośba o zwrot należnego podatku vat w ciągu 15 dni
Prośba o zwrot nadpłaty podatku
Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów
Prośba o zwolnienie z prowadzenia Podatkowej Księgi PiR
Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony
Prośba o zaniechanie podatku od darowizny
Prośba o umorzenie podatku od darowizny
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami
Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej
Prośba o odroczenie płatności podatku VAT
Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego
Wnioski do urzędów skarbowych

Kategoria wzorów dokumentów: Wnioski do urzędów skarbowych
Liczba pozycji:

14

Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie zobowiązań spadkodawcy
Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego
Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego
Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy
Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego
Wniosek o wznowienie
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych
Wniosek o przywrócenie terminu
Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki
Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie zobowiązań zbywcy
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatkowej
Wzory pism i umów w urzędach

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory pism i umów w urzędach
Liczba pozycji:

22

Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności
Zawieszenie działalności gospodarczej
Zastrzeżenia do projektu decyzji
Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego
Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji
Wniosek o uzupełnienie decyzji
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej
Wniosek o rozstrzygnięcie sporu
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie celne
Odwołanie od orzeczenia wojskowego komendanta uzupełnień
Odwołanie od decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych
Odwołanie od decyzji
Likwidacja działalności
Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Wzory weksli

Kategoria wzorów dokumentów: Wzory weksli
Liczba pozycji:

8

Weksel własny z klauzulą -bez protestu-
Weksel własny
Weksel trasowany z zakazem indosów
Weksel trasowany z klauzulą -bez protestu-
Weksel trasowany poręczony
Weksel trasowany
Indos
Deklaracja wekslowa
Umowa sprzedaży samochodu

Kategoria wzorów dokumentów: Umowa sprzedaży samochodu
Liczba pozycji:

2

Umowa zamiany samochodu
Umowa kupna - sprzedaży
Reklama,.
To Cię zainteresuje
Profesjonalne kosztorysy
www.kosztorysy.lajt.info
Ostatnie Komentarze
admin dnia listopad 02 2008 16:38:56

smiley
Zobacz skomentowana informację
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Ankieta dla Użytkowników
Czy łatwo jest pisać dokumenty urzędowe

TAK

NIE

Nie mam zdania

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Ostatnio komentowane
Apelacja [1]
Reklamy
Copyright © 2007-2008 www.cesja.info
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania wzorów dokumentów pobranych z serwisu.