Strona Główna · Ostatnio dodane · Forum · FAQ · Szukaj Poniedziałek, Maj 25, 2015
Reklamy
Nawigacja
Strona Główna
Ostatnio dodane
Artykuły
Forum
FAQ
Linki
Szukaj
CHAT (jest 0 zobacz kto)

Dodaj ogłoszenie NOWE !!!
REGULAMIN

Kalkulator podatków, płac i składek
Kalkulator podatków i ZUS od zleceń
Kalkulator ustawowych odsetek
Kalkulator wymiaru urlopu macierzyńskiego
Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wzory pism procesowych
Oferty handlowe
Reklamacje, zamówienia, informacje
Kontrakty eksportowe i importowe
Dokumenty w pracy
Wzory pełnomocnictwa
Dokumenty w budownictwie
Formularze sądowe
Informacje w urzędach skarbowych
Pozwy sądowe
Prośby do urzędów skarbowych
Skargi w sądzie
Sprzeciwy w sądzie
Umowa sprzedaży samochodu
Umowy magazynowe i składu
Umowy spółek
Umowy zlecenia
Umowy związane z budową
Umowy związane z dzierżawą
Umowy związane z informatyką i komputerami
Umowy związane z licencjonowaniem
Umowy związane z pracą
Wnioski do urzędów skarbowych
Wzory księgowe i finansowe
Wzory umów pełnomocnictwa
Wzory umów w obrocie finansowym
Wzory umów w urzędach
Wzory umów w usługach
Wzory umowy najmu
Wzory umowy sprzedaży
Wzory umowy użyczenia
Wzory weksli
Zażalenia w sądzie


Biegły rewident
Pisanie prac naukowych
Doradztwo podatkowe
Kancelaria prawna Poznań
Prowadzenie spraw kadrowych
Reklamy
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Ostatnie Artykuły
Brak zawartości dla tego panelu
Najnowsze Albumy
Reklamy...
Uwaga banku o nie korzystaniu z rachunku bankowego
Wzory księgowe i finansoweUWAGA BANKU O NIEKORZYSTANIU Z RACHUNKU BANKOWEGO..................., dnia............
Adresat:............................


Szanowny Panie,

z niepokojem zauważyliśmy, że w ostatnim czasie nie korzysta Pan ze swojego rachunku bankowego. Ponieważ jest Pan dla nas ważnym klientem, sprawa ta została zauważona.
Dotychczas, na podstawie przeprowadzanych operacji bankowych wnioskowaliśmy, że jest Pan zadowolony z naszych usług. Prosimy o informację, czy może korzysta Pan z innej formy oferowanych przez nas usług, a może proponowałby Pan jakieś inne indywidualne rozwiązanie.
Interesuje nas, czy spełniamy Pana oczekiwania i czy jest Pan zadowolony z poziomu naszych usług.
A może nie korzysta Pan z rachunku dlatego, że przeprowadził się Pan lub zapodziała się Panu książeczka (chętnie wymienimy ją na nową). Bez względu na powód, prosimy o odpowiedź na załączonym formularzu. Pańska odpowiedź będzie cenną wskazówką dla działalności naszego banku.

Z poważaniem,

.............................................
(podpis)Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Upomnienie z powodu zaległości płatności
Wzory księgowe i finansoweUPOMNIENIE Z POWODU ZALEGŁOŚCI PŁATNOŚCI

............................., dnia........................

Adresat:.................................................Szanowni Państwo,

zawsze wiele uwagi poświęcamy naszym partnerom handlowym i staramy się, aby nasza współpraca układała się jak najlepiej. Z tego powodu zastanawialiśmy się, czy istnieje jakiś ważny powód dla którego dotychczas jeszcze nie uregulowaliście Państwo swych zobowiązań. Gotowi jesteśmy Państwu pomóc, bądź to zmniejszając wysokość rat, bądź przedłużając termin ich płatności lub proponując odpowiedniego kredytodawcę.
Oczekujemy na stosowne wyjaśnienie i rychłe uregulowanie długu.


Z poważaniem,

...............................................
(podpis)Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności
Wzory księgowe i finansoweUPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH PŁATNOŚCI
............................, dnia...............

Adresat: ......................................
Szanowny Panie,

wielokrotnie kontaktowaliśmy się telefonicznie w sprawie zaległych płatności:

Nr data kwota pozycja (artykuł)
................ ............... ............... ........................
............... .............. .............. ........................

Niestety, dotychczas nie otrzymaliśmy żadnego gestu wskazującego na wolę współpracy w tej dziedzinie.
Z tego powodu zmuszeni jesteśmy pozostać przy żądaniu natychmiastowego uregulowania zaległych płatności.


Z poważaniem,

............................................
(podpis)


Załącznik:

Faktury....................Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności
Wzory księgowe i finansoweUPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH NALEŻNOŚCI....................., dnia ................
Adresat:...............................Szanowni Państwo,

z przykrością stwierdzam, że nie możemy więcej przedłużać terminu płatności.
Dotychczas wykazaliśmy wiele cierpliwości i dobrej woli. Jeśli jednak powyższa faktura nie zostanie uregulowana w całości do dnia................................................., przekażemy sprawę naszemu prawnikowi, który skieruje ją na drogę sądową.


Z poważaniem,

...........................................
(podpis)


Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.


Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury
Wzory księgowe i finansoweUPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY
.........................., dnia.................

Adresat:......................................


Szanowny Panie,

dotychczas próbowaliśmy już wielu sposobów na otrzymanie od Pana zaległej płatności za fakturę nr .........................., z dnia................................. .Wiele razy przedłużaliśmy termin zapłaty, proponowaliśmy zmniejszenie odsetek, proponowaliśmy zaciągnięcie kredytu i wspólne rozmowy. Po wyczerpaniu naszych możliwości zasięgnęliśmy porady naszego prawnika, który stwierdził, że istnieje wiele sposobów prawnych na wyegzekwowanie naszego długu.
Ponieważ byłoby nam niezwykle przykro, jako naszego klienta, zaskarżyć Pana do sądu, proponujemy po raz ostatni przedłużenie terminu płatności do dnia............................. . W celu uniknięcia postępowania sądowego prosimy o nadesłanie Pańskiego czeku na kwotę ........................ przed dniem...............................


Z poważaniem,

.................................................
(podpis)Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Stosowanie stałych cen
Wzory księgowe i finansoweSTOSOWANIE STAŁYCH CEN....................., dnia ................
Adresat:...................................


Szanowni Państwo,

zmiana naszych cen jest niemożliwa, nawet gdybyśmy chcieli to zrobić.
Opracowując cennik na bieżący rok staraliśmy się, aby ceny na nasze artykuły były jak najniższe. Oprócz tego dla klientów kupujących większe ilości przewidzieliśmy specjalne rabaty. Wyjaśniliśmy naszym kupcom, że nasze ceny ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi normami na podstawie jakości wyrobów.
Jeżeli Państwa firmie sprzedalibyśmy towar po niższej cenie, to innym musielibyśmy naliczyć wyższą cenę, co nie byłoby etyczne wobec naszych klientów.
Nasza polityka cenowa została ustalona uczciwie i z myślą o naszych klientach, którzy za swoje pieniądze otrzymują towar najwyższej jakości.


Z poważaniem,

................................................
(podpis)


Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.


Prośba o przedłużenie terminu płatności
Wzory księgowe i finansowePROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI
....................., dnia ................
Adresat:...................................Szanowny Panie,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu płatności faktury za dostarczony towar, nr........................, na kwotę............................
Płatność powyższej faktury zależna jest od otrzymania czeku od jednego z naszych klientów, od którego właśnie dowiedzieliśmy się, że nie może go przesłać przed ..................................(data).
Dlatego proszę o wyrozumiałość i przedłużenie nam terminu płatności o dwa tygodnie. Przepraszamy za wynikłe z tego powodu niedogodności.


Z poważaniem,

...............................................
(podpis)Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę
Wzory księgowe i finansowePODZIĘKOWANIE ZA OTRZYMANĄ PRZEDPŁATĘ
..................., dnia...........

Adresat:........................


Szanowny Panie,

dziękujemy za przekazaną czekiem płatność za miesiąc...................................................
Informacje o przekazanych płatnościach przesyłane pocztą nie dochodzą regularnie i z pewnością to miało miejsce w Pańskim przypadku.
Państwa czek został już zaksięgowany i uwzględniony na Państwa koncie.


Z poważaniem,

..........................................
(podpis)


Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.


Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
Wzory księgowe i finansowePISMO WYJAŚNIAJĄCE STAN ROZLICZEŃ......................, dnia...................

Adresat:......................................Otrzymaliśmy Państwa sprawozdanie dotyczące stanu rozliczenia z dnia ........................., stwierdzające stan rachunku na kwotę ............................ PLN.
Z niżej podanych powodów nie zgadzamy się z nadesłanym sprawozdaniem:
Nie przyjęliśmy towaru, którego ceną nas się obciąża. Ceny przekraczają uzgodnione kwoty.
Dnia ............................ przekazaliśmy na Państwa konto przedpłatę w wys. ........................... PLN
Towar otrzymaliśmy w stanie uszkodzonym, jak już pisaliśmy w oświadczeniu z dnia...................
Zgodnie z przysługującym nam prawem, towar przygotowany jest do zwrotu.
Prosimy o uzgodnienie rozliczeń zgodnie z powyższymi uwagami.


Z poważaniem,

..........................................
(podpis)Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Otwarcie nowego rachunku
Wzory księgowe i finansoweOTWARCIE NOWEGO RACHUNKU, NIEPONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI OSOBY TRZECIEJ


....................., dnia ................
Adresat:.................................Szanowni Państwo,

niniejszym informuję, że od dnia................... nie biorę żadnej odpowiedzialności za długi ........................... (imię i nazwisko).
Proszę o poinformowanie mnie, jakie czynności są wymagane, aby nasz dotychczasowy rachunek zmienić na moje nazwisko, a w celu uniknięcia ewentualnych kłopotów proszę o zlikwidowanie mojego dotychczasowego rachunku i otwarcie nowego, wyłącznie na moje nazwisko.
Jeśli na jakichkolwiek formularzach potrzebny będzie mój podpis, proszę o przesłanie potrzebnych dokumentów na adres mojego biura.


Z poważaniem,

.......................................................
(podpis)Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Oświadczenie o gwarancji płatności
Wzory księgowe i finansoweOŚWIADCZENIE O GWARANCJI PŁATNOŚCI


....................., dnia ................
Adresat:...................................Niniejszym, niżej podpisani, całkowicie i bezwarunkowo gwarantują natychmiastowe uregulowanie płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgadzają się na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem.
Żadne czynności podejmowane przez kogokolwiek i w czyimkolwiek imieniu mające związek z niniejszym oświadczeniem, jak też żadne opóźnienie płatności związanej z tym oświadczeniem nie będzie mieć wpływu na zobowiązanie któregokolwiek z podpisujących to oświadczenie. Podpisujący niniejszym pismem poręczają względem ............................ uregulowanie zobowiązań finansowych z tytułu ....................., w wys. ........................ PLN, o ile dłużnik ............................. nie wykona go w terminie.
Niniejsze poręczenie jest bezterminowe.


...........................................
(podpis i pieczęć)..................................................
(podpis i pieczęć)


Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.


Strona 19 z 36 << < 16 17 18 19 20 21 22 > >>
Polecamy
To Cię zainteresuje
Technikum ekonomiczne
www.szkola-mk.lajt.info
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Reklamy...
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Ankieta dla Użytkowników
Czy łatwo jest pisać dokumenty urzędowe

TAK

NIE

Nie mam zdania

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Ostatnio komentowane
Apelacja [1]
Reklamy
Copyright © 2007-2008 www.cesja.info
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania wzorów dokumentów pobranych z serwisu.
księgowa Łódź
Prowadzenie księgowości w firmach
Opracowanie dokumentacji podatkowej
www.egida.info.pl
Biuro księgowe łódź
Rozliczanie podatku od osób fizycznych
Prowadzenie księgi przychdów i rozchodów
www.egida.info.pl